:
- F6
0,25 . . / - /. 0,25 ., + . , , 2 . 7
- /. 45 . 0,5 1
1000 . . . 1000 60
. - 1 . 1
- . 0,75 / . 100 1
SOWASH Hydro-Jet SoWash
. /- /. 10000 . 1
. . 500 28
. 1 . 10


, ,
, , : (c) , , 067-9566747, email: kievhtm@mail.ru