:
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- /. 100 / . 3 , . .- 5
VH VARIANT S,
. 100 5
. 1 . 10
. / . - 4 . 5
- /. . 40 . 10
. / 400 60
50 + 30
. /. 1000 10


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru