24.05.2020
:
50 69 naturwaren
75 51 naturwaren
75 58 naturwaren
40 63 naturwaren
. 32 62 naturwaren
75 52 naturwaren
300 103 naturwaren
75 54 naturwaren
50 59 naturwaren
75 53 naturwaren
500 73 naturwaren
300 70 naturwaren
. 500 30 151
. 30 180
. . 5 133
1,18 / 10 , . 1 82 boehringer ing
. 30 50 75 boehringer ing
15 /5 . 200 , 71 boehringer ing
- 30 /5 . 200 115 boehringer ing
- 30 /5 . 100 70 boehringer ing
- . - 15 /2 . 100 101 boehringer ing
- /. 15 /2 . 2 10 213 boehringer ing
15 20 83 boehringer ing
. . . 75 10 89 boehringer ing
- /. 1% . 2 10 59 aventis pharma
- /. 10 / . 2 10 56 zentiva
. 80 14 144 schwabe
. / 125 3 91
. / 125 10 291
100 , + , + 115
80 118
. 10 187
0,005 % 15 112 glaxosmithklin
0,05 % 15 87 glaxosmithklin
- . . . 250 , 173 bode chemie
- . . 50 , 63 bode chemie
- . . 1000 236 bode chemie
- . . 1000 255 bode chemie
. 80 / . 1,5 1 11568 chiesi farmace
- . 10 223 gedeon richter
15 112 gedeon richter
. / 250 100 616 teva
. 300 / . 30 217 orion
5 / .-. 5 60 alcon cusi
. 20 68
. /- /. 500 . 1 2455 novartis pharm
. /- /. 350 . 1 1820 novartis pharm
. 40 30 266 woerwag pharma
. 20 30 217 woerwag pharma
. 10 30 147 woerwag pharma
. 10 , 57 nycomed
- 1 / . 10 , 91 teva
- 0,5 / . 10 , 52 teva
- /. 400 97
- /. 200 73
. /. 5 10 94 ucb farchim
., - 5 / . 10 107 ucb farchim
. /. 8 10 88 takeda austria
. /. 4 10 55 takeda austria
. / 8 6 75 takeda pharma
/- /. 8 . 5 343 takeda austria
. 120 21 318 roche
. /. 500 120 3255 roche
. /. 150 60 707 roche
. /. 20 28 649 bayer pharma
. /. 20 100 3404 bayer pharma
. /. 2,5 56 629 bayer pharma
. /. 15 42 973 bayer pharma
. /. 15 14 651 bayer pharma
. /. 10 100 3634 bayer pharma
. /. 10 10 416 bayer pharma
. 150 60 62
. 2,5 171 polpharma
50 / . 2,5 147 polpharma
. 250 60 48424 pfizer corpora
0,005 % . 2,5 3 1018 pfizer inc
0,005 % . 2,5 425 pfizer inc
. 2,5 480 pfizer inc
5 182
3 2,5 75
2 1,5 70
1, . . 77
1 68
- 2 187
3 73
2 69
1 52
3 219
2 173
1 164
D3 /. . 10 147
2 % . 15 56
8 % . 15 1179 ares trading
( ) 150 164 vefa illac san
. /. 5 28 147 astrazeneca
. /. 40 28 518 astrazeneca
. /. 20 28 424 astrazeneca
. /. 10 28 287 astrazeneca
25 000 . . 300 . 20 208 abbott
10 000 . . 150 . 20 89 abbott
 

0.. - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - ..153


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru