24.05.2020
:
. 30 124
. 40 364
- F6 4749
- F8 3970
- - . 1% 2 1 719 curasan
. 20 179
. 2 20 83 mcneil
. / 100 . . . 10 58
. . 50 , . . 121
. . 30 , . . 82
. 100 20 59
. 150 128 dhu
- - /. 10 % . 1,5 , 1 10 696
- /. . 1,5 10 1185
- /. 100 ., 1 3 1870
RHO (D) - /. 1 . 1 1104
B 150 217 erba vita
. 80 20 91 sandoz pharmac
/. . 50 87 sandoz pharmac
44 300 165 vis vitalis
44 . 60 205 vis vitalis
. / 400 20 83 berlin chemie
- . /. 100 60 1856 pliva
- . /. 100 120 3443 pliva
- . / 400 30 3330 pliva
. /. 400 30 2235 zentiva
. . 100 120 2877 grindeks
20 179 galderma
25 108 cesra arzneimi
. /- /. 20 / . 1 5 1677 bayer pharma
- /. 70 / . 1,7 1 7468 glaxosmithklin
. / 400 6 94 lupin
/. 100 /5 . 50 149 lupin
, 8000 / . 15 1 105 lab bouchara
. /. 80 100 161 abbott
SR . . . 240 30 220 abbott
. 500 50 452 teva
. 500 30 378 teva
. 500 20 241 teva
. 500 10 101 teva
- . . 1,25 /1 . 15 , 300 117
- . /- /. 0,1 % . 10 10 266
- /. 0,1 % . 10 10 240 schwarz pharma
. . 176 2 261 ipsen pharma
. 50 91
0,5 60 240
, / 64
2/994 , / 53
2/992 , / 72
2/891, , - 82
2/083, , - 78
. . 50 8 217 genovate pharm
. . 50 4 145 genovate pharm
. . 50 2 87 genovate pharm
. . 50 1 52 genovate pharm
. . 100 8 303 genovate pharm
. . 100 4 193 genovate pharm
. . 100 2 100 genovate pharm
. . 100 1 66 genovate pharm
- . .-. 30 1 136 heel
BD SPINAL NEEDLE 26G (0,45 90 ), QUINCKE 25 612 becton dickins
BD SPINAL NEEDLE 25G (0,5 90 ), QUINCKE 25 612 becton dickins
BD SPINAL NEEDLE 23G (0,64 90 ), QUINCKE 25 608 becton dickins
BD SPINAL NEEDLE 22G (0,7 90 ), QUINCKE 25 543 becton dickins
BD SPINAL NEEDLE 20G (0,9 90 ), QUINCKE 25 598 becton dickins
BD SPINAL NEEDLE 19G (1,1 90 ), QUINCKE 25 609 becton dickins
BD SPINAL NEEDLE 18G (1,2 90 ), QUINCKE 25 609 becton dickins
MICROLET 200 462 bayer consumer
- NOVOFINE 30G 100 467 novo nordisk
BD MICROLANCE 3 0,6 30 100 81 becton dickins
BD MICROLANCE 3 0,3 13 , G 30 100 84 becton dickins
BOGMARK 0,3 13 , 30G 100 68 medical lomza
BD MICROLANCE 3 0,7 30 100 83 becton dickins
- BD MICRO-FINE PLUS 31G (0,255) 100 394 becton dickins
- BD MICRO-FINE PLUS 29G (0,33 12,7 ) 100 455 becton dickins
AN-SII 0,788 22G 67
AN-SII 0,7120 22G 61
AN-SII 0,7110 22G 66
AN-SII 0,5110 25G 66
AN-SII 0,4110 27G 68
SPINOCAN G 25 X 3 1/2, 0,50 X 88 , , 4505905 121 braun
PENCAN G27 (0,42 120 ), 4502 ( . ) 122 braun
. 200 /5 . 100 , 75 polpharma
/. 100 /5 . . 100 , 61 medana pharma
. 100 /5 . 100 62 medana pharma
. 100 /5 . . -. 100 62 medana pharma
. 400 6 55 unilab
. / 400 . 24 110 unilab
. / 400 24 110 unilab
. / 400 12 66 unilab
2/859, 60
(SENSODYNE EXPERT) 54 schiffer gmbh
SPLAT PROFESSIONAL WHITENING MEDIUM/ 63
SPLAT PROFESSIONAL WHITENING HARD/ 63
SPLAT PROFESSIONAL SENSITIVE SOFT/ 59
SPLAT PROFESSIONAL SENSITIVE MEDIUM/ 59
SPLAT PROFESSIONAL COMPLETE SOFT/ 59
SPLAT PROFESSIONAL COMPLETE MEDIUM/ 59
PARODONTAX CLASSIC EXTRA SOFT 52 glaxosmithklin
9/117, 51
 

0.. - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - ..153


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru