24.05.2020
:
. 3 / 3 124
, - 3 / . 5 119
. / 40 249 mucos pharma
. / 200 1148 mucos pharma
. / 100 574 mucos pharma
- . 200 10 59
- - . 45 2 128 lab casen flee
. 50 / 120 140 glaxosmithklin
. 125 / 120 206 glaxosmithklin
2 /2 10 222 glaxosmithklin
0,5 /2 10 171 glaxosmithklin
. . 50 / . 120 210 glaxosmithklin
, 0,05 % . - 9 143 delta medical
, 0,05 % . - 18 200 delta medical
- /. 8000 - 0,8 , 2 220
- /. 6000 - 0,6 , 10 810
- /. 4000 - 0,4 , 10 682
- /. 2000 - 0,2 , 10 460
. . 500 20 102 astellas pharm
. . 250 20 85 astellas pharm
. . 125 20 71 astellas pharm
. . 1000 20 145 astellas pharm
. . 875 + 125 14 144 astellas pharm
. . 500 + 125 20 118 astellas pharm
. . 250 + 62,5 20 92 astellas pharm
. . 125 + 31,25 20 72 astellas pharm
. 50 30 155
56 , . 116 laderma
- /. 500 . 2 1 79 bros
. . 300 50 107 sopharma
. 40 118
40 83
600 . /. 600 30 249 lab innotech
. /. 500 10 92 rotapharm
- . 50 30 75
- . 50 30 82
. /. 10 59 organosyn life
40 63 organosyn life
20 / 15 64
. / 250 20 65
500 10 122
. . 60 , . . 128
. . 60 , . . 124
. 30 186
- 30 /5 . 100 80 berlin chemie
30 50 108 berlin chemie
30 20 54 berlin chemie
15 /5 . 100 80 berlin chemie
FITTYDENT SUPER 15 90 fittydent inte
FITTYDENT SUPER 40 98 fittydent inte
FITTYDENT SUPER 20 70 fittydent inte
- / 20 99 vale vita
100 65
2 1,5 20 79
2 , 30 51
50 60
- 3 , 20 58
3 20 95
3 , 20 109
50 53
30 55
30 68
2 - 25 57
-F . 500 40 162 fito pharma
-F . 500 20 63 fito pharma
. 20 30 92
. 10 30 63
. 0,5 260 196
. 0,5 . 40 193 fito pharma
2,4 10 54
10 55
10 56
10 54
. . 60 94
. 200 115 fito pharma
- . . 5 168
. 200 119 fito pharma
- 1,5 20 102 fito pharma
. 40 158 fito pharma
H . 60 55
. 60 66
- 1,5 20 88 fito pharma
. 0,5 40 200 fito pharma
. 0,5 20 98 fito pharma
/. 100 119 herbapol
. 0,5 40 119 fito pharma
. 0,5 40 120
. 0,5 20 70
100 56
- 100 56
. 500 40 137 fito pharma
. 40 150 fito pharma
- . 0,3 90 150
- . 0,3 90 75
- . 0,3 90 148
- . 0,3 90 133
- . 0,3 90 143
- . 0,3 90 170
- . 0,3 90 148
- . 0,3 90 135
 

0.. - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - ..153


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru