:
. / 200 14
- . / 25 ., . 2 , -, 1
- /. 5 /100 . 100 1
. . / - / 1 . 1
. /. 20 4
4 4
. 100 21
. 150 . 1
. /. 90 56
VH VARIANT M,


, ,
, , : (c) , , 067-9566747, email: kievhtm@mail.ru